Gelar Keahlian bagi Imam-Imam Perawi Hadis

Para imam hadis mendapat gelar keahlian dalam bidang ilmu hadis sesuai dgn keahlian kemahiran dan kemampuan hafalan ribuan hadis beserta ilmu-ilmunya. Gelar keahlian itu ialah sebagai berikut.

Amirul Mu’minin fil Hadits Gelar ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar r.a. Para khalifah diberikan gelar demikian mengingat jawaban Nabi atas pertanyaan seorang sahabat tentang siapakah yg dikatakan khalifah bahwa khalifah ialah orang-orang sepeninggal Nabi yg sama meriwayatkan hadisnya. Pada muhadisin pada masa itu seolah-olah berfungsi khalifah dalam menyampaikan sunah. Mereka yg memperoleh gelar ini antara lain Syu’bah Ibnul Hajjaj Sufyan ats-Tsauri Ishaq bin Rahawaih Ahmad bin Hambal Al-Bukhari Ad-Daruquthni dan Imam Muslim.

Al-Hakim Yaitu suatu gelar keahlian bagi imam-imam hadis yg menguasai seluruh hadis yg marwiyah baik matan maupun sanadnya dan mengetahui ta’dil dan tajrih rawi-rawi. Setiap rawi diketahui sejarah hidupnya perjalanannya guru-guru dan sifat-sifatnya yg dapat diterima maupun yg ditolak. Ia harus dapat menghafal hadis lbh dari 300.000 hadis beserta sanadnya. Para muhadisin yg mendapat gelar ini antara lain Ibnu Dinar Al-Laits bin Sa’ad seorang mawali yg menderita buta di akhir hayatnya Imam Malik dan Imam Syafii .

Al-Hujjah Yaitu gelar keahlian bagi para imam yg sanggup menghafal 300.000 hadis baik matan sanad maupun perihal si rawi tentang keadilannya kecacatannya biografinya . Para muhadisin yg mendapat gelar ini antara lain ialah Hisyam bin Urwah Abu hudzail Muhammad bin Al-Walid dan Muhammad Abdullah bin Amr {meninggal 242 H}.

Al-Hafidh Ialah gelar utk ahli hadis yg dapat menshahihkan sanad dan matan hadis dan dapat men-ta’dil-kan dan men-jarh-kan rawinya. Seorang al-hafidh harusmenghafal hadis-hadis sahih mengetahui rawi yg waham {banyak purbasangka} illat-illat hadits dan istilah-istilah para muhadisin. Menurut sebagian pendapat al-hafidh itu harus mempunyai kapasitas menghafal 100.000 hadis. Para muhadisin yg mendapat gelar ini antara lain Al-Iraqi Syarafuddin ad-Dimyathi Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Daqiqil Id.

Al-Muhaddits Menurut muhadisin-muhadditsin mutaqaddimin al-hafidh dan al-muhaddits itu searti. Tetapi menurut mutaakhkhirin al-hafidh itu lbh khusus daripada al-muhaddits. Kata At-Tajus Subhi Al-muhaddits ialah orang yg dapat mengetahui sanad-sanad illat-illat nama-nama rijal ali dan nazil -nya suatu hadis memahami kutubus sittah Musnad Ahmad Sunan al-Baihaqi Majmu Thabarani dan menghafal hadis sekurang-kurangnya100 buah. Muhadisin yg mendapat gelar ini antara lain Atha bin Abi Ribah {seorang mufti masyarakat Mekah wafat 115 H} dan Imam Az-Zabidi {salah seorang ulama yg mengikhtisharkan kitab Bukhari-Muslim.

Al-Musnid Yakni gelar keahlian bagi orang yg meriwayatkan sanadnya baik menguasai ilmunya maupun tidak. Al-musnid juga disebut dgn at-thalib al-mubtadi dan ar-rawi.

Sumber Diadaptasi dari Ikhtisar Mushthalahul Hadits Drs. Fatchur Rahman.

Iklan

About iroelizzta

santai tapi pasti

Posted on 27 Maret 2012, in Makalah Ulumul Hadits. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: